Tester bestilling av buss i gamle Oppegård

Pilot Oppegård starter i uke 40. Alle som har gyldig Ruter-billett kan bestille transport i sanntid, og velge hentested og destinasjon innenfor et bestemt område.

Fra og med mandag 28. september starter Ruter opp igjen transporttilbudet Pilot Oppegård i utvidet format. Pilot Oppegård er et prøveprosjekt som tester «on demand»-bestillingstransport som del av kollektivtilbudet.

Alle som har gyldig Ruter-billett kan bestille transport i sanntid, og velge hentested og destinasjon innenfor et bestemt område. Bestilling av transport gjøres via appen «Pilot Oppegård».

Ikke begrenset til idrettsplasser

Transporttilbudet vil fungere på samme måte som før, innenfor det samme geografiske området i gamle Oppegård kommune. Den gjenoppstartede tjenesten vil imidlertid være utvidet i forhold til tidligere:

Fra og med mandag 28. september vil du kunne bestille minibusstransport fra hvor du vil, til hvor du vil, innenfor pilotens område og driftstid.

Dette erstatter tilbudets tidligere format, hvor reiser bare kunne bestilles til et utvalg bestemte destinasjoner.

Pilot Oppegård er i drift mandag til fredag klokken kl. 16:00 - 21:00. Reiserute for hver tur blir lagt opp etter hvilke andre bestillinger som kommer inn på samme tid.

Se Pilot Oppegård-appen for reiseområde og vilkår.

Generelt om Covid-19, smittevern og kollektivtransport:

I henhold til myndighetenes anbefalinger jobber Ruter for å minimere smittefare om bord på kollektivtransporten.

For Pilot Oppegård innebærer dette at seteradene bak sjåfør ikke vil kunne benyttes. Dette reduserer mengden passasjerer som tillates om bord på hvert kjøretøy, men du vil fremdeles være sikret sitteplass når du bestiller transport.

Ruters råd til reisende i skrivende stund: Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand til andre reisende og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene.

Oppdaterte retningslinjer for bruk av kollektivtransport under covid-19 finnes til enhver tid på ruter.no   

Pilot Oppegård er ikke omfattet av den pågående busstreiken.

Foto: Ruter As / Redink, Hampus Lundgren

 

Sist endret: 24.09.2020