Nordre Follo har fått egen kommunefugl

Norsk Ornitologisk Forening har tildelt Nordre Follo kommune åkerriksa som kommunefugl som en påminnelse om ansvaret for å ivareta naturen i en tid med sterk befolkningsvekst.

Du ser kanskje ikke umiddelbart for deg hvilken fugl det er snakk om? Det er du ikke alene om. De aller færreste har faktisk sett en åkerrikse.

Kritisk truet art

For det første er den en kritisk truet fugleart. For det andre er den kun aktiv om natten, og da er det i tillegg bare hannen som synger. Det gjør åkerriksa til en svært vanskelig art å observere.

Kjente registreringer i kommunen vår er utført av frivillige fugleentusiaster som har dratt ut i nattens mulm og mørke for å lytte etter åkerriksas sang.

Slik ser den ut:

Foto: Jostein Myre

Følges opp nasjonalt

Fuglen hekker i åpent kulturlandskap og andre områder med høy gress- og urtevegetasjon. Fylkesmannen i Rogaland har ansvar for oppfølging av den nasjonale handlingsplanen for åkerrikse.

Enkelte år blir grasarealer i Nordre Follo kommune hvor man vet at åkerriksehannen har spilt bevart over sommeren som et ledd i denne oppfølgingen.

Den største trusselen mot åkerriksa som art er industrilandbruket og måten graset blir slått. Du kan lese mer om dette her.

Andre kommunefugler

De andre kommunene i Viken samt Oslo har også blitt tildelt egne kommunefugler. Les mer på Norsk Ornitologisk Forenings nettside.

Sist endret: 07.06.2021