Nye Østre Greverud kunstgress klar til bruk

Banen er den første i landet med miljøvennlig innfyll på bane med undervarme. Anlegget er et pilotprosjekt som tilfredsstiller både krav til miljø og krav fra NFF og FIFA.

Gummigranulat er erstattet med knust kokosnøttskall og kork. Kunstgressbanen på Østre Greverud er etablert rett innenfor markagrensen, hvor det er fall i terrenget mot et åpent bekkeløp. Det nye innfyllet fjerner faren for avrenning av granulat ut i marka.  

Kommunen deltar i prosjektet Kunstgress (KG) 2021 med Viken fylkeskommune og NTNU. KG 2021 er et prosjekt for å utvikle fremtidens kunstgressflater for ulike idretter. Nye og bærekraftige konsepter for planlegging, bygging og drift av slike anlegg utvikles som del av KG 2021. Pilotprosjektet gjennomføres i ulike regioner for å dokumentere resultatet av prosjektet.

Synes du anlegget ikke ser helt ferdig ut?

Banen er ikke endelig overdratt fra entreprenør ennå, og noen mindre arbeider gjenstår. Kommunen har i samråd med entreprenøren likevel valgt å åpne opp for bruk allerede nå.

Sist endret: 26.08.2021