Ny søknadsfrist for tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd innen 1. oktober.

Ny søknadsfrist for tilskudd til kunst og kulturprosjekter 1. halvår 2022 er 1. oktober 2021.

Se tildelingskriterier og mer info på Viken fylkeskommunes nettsider.

Søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no. Ved eventuelle spørsmål eller behov for teknisk hjelp i
forbindelse med utfylling av søknaden, finnes brukerstøtte som kan kontaktes på telefon
41 00 90 00 mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00.

Sist endret: 23.08.2021