4,9 millioner til 11 søkere via grønt bærekraftsfond

Bærekraftsfondet er på totalt 10 millioner kroner og ble opprettet for å hjelpe små og mellomstore næringsaktører i Nordre Follo med å realisere et samfunnsnyttig prosjekt.

Formannskapet i kommunen vedtok 2. desember å bevilge 4,9 millioner kroner i tilskudd til 11 bedrifter. Mellom 300 000 og 700 000 kroner tildeles hvert foretak for å muliggjøre et fremtidsrettet og bærekraftig prosjekt.

Skal bidra til å realisere samfunnsnyttige prosjekter

Det grønne bærekraftsfondet er på totalt 10 millioner kroner og ble opprettet for å hjelpe små og mellomstore næringsaktører i Nordre Follo med å realisere et samfunnsnyttig prosjekt.

Fondet henvender seg til både nye og etablerte foretak, og har mål om å stimulere til nyskaping og omstilling som bidrar til god samfunnsutvikling og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål.

Tilskudd til 11 næringsprosjekter

Nå deles 4,9 millioner kroner ut til lokale bedrifter. En fondsjury, med blant annet ordfører Hanne Opdan, la 2. desember frem sin innstilling for formannskapet. 23 søknader ble mottatt innen søknadsfristen i oktober, og formannskapet har besluttet å bevilge tilskudd til 11 søkere.

Juryen har lagt vekt på nyskapende og fremtidsrettede prosjekter

Ved søknadsvurderingen har juryen særlig lagt vekt på om prosjektet fremstår nyskapende og fremtidsrettet, samt hvordan det bidrar til bærekraftig utvikling.

En gunstig miljømessig effekt er obligatorisk for å motta tilskudd, og også bidraget til økonomisk og sosial bærekraft er vurdert. Prosjektets plan for økonomi og finansiering er også lagt til grunn for tildelingene.

Juryen har valgt å tildele mellom 300 000 og 700 000 kroner per bedrift. For én søknad ble prosjektet vurdert å kunne ha en særlig høy bærekraftseffekt, og denne bedriften er den eneste som mottar mer enn 500 000 kroner. Juryen intervjuet 7 søkere før innstillingen ble ferdigstilt.

Forretningsmuligheter i bærekraft

– Jeg tror at stadig flere bedrifter ser forretningsmulighetene som ligger i bærekraftig utvikling, og at det ikke er noen motsetning mellom lønnsomhet og bærekraft, sier ordfører og jurymedlem Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.

– Både store globale miljøtrusler og lokale sosiale utfordringer har ligget til grunn for prosjektideene som juryen har vurdert. Det blir spennende å følge prosjektene videre og forhåpentligvis erfare at de gir ønsket effekt, enten det er snakk om nye teknologiløsninger for å bekjempe miljøutfordringer, eller tiltak for å fremme inkludering og sysselsetting i kommunen, sier Opdan.

Her er listen over bedrifter som fikk tilskudd

Saken ligger her (saksnummer 120/21)

Bilde av juryen:
Juryen har bestått av (bak f.v.) kommunestyrerepresentant Knut Tønnes Steenersen, Morten Pedersen i Oppegård Næringsforum, Stian Ulvøy i Folloregionens Næringsutvikling, (foran f.v.) næringsrådgiver Elisabeth Rytterager, ordfører Hanne Opdan og miljørådgiver Anders Berggren. Marius Sandvik i etablerertjenesten i Follo og Norges Vel var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Sist endret: 08.12.2021