Heisulykke på Ski sykehus

En av heisene på sykehuset fikk i dag wirebrudd og kommunen følger opp saken etter gjeldende rutiner.

Vi fikk i ettermiddag varsel fra vår driftstekniker på Ski sykehus om at en av heisene fikk wirebrudd mens den var i drift. To personer var inne i heisen da dette skjedde.  

Fallsikringen løste ut og heisstolen falt derfor ikke mer enn ca. 20 cm. De to som var i heisen ble hentet ut og gikk for egen hjelp til legevakta for en helsesjekk. Det er så langt ikke indikasjon på at de har fått fysiske skader.  

Politiet har vært på stedet, og kommunen har kontaktet Arbeidstilsynet.  

Alle heisene på Ski sykehus ble rehabilitert i 2018. Dette innebærer blant annet bytte av heiswire, heismotor og lignende. Det er krav om årlige kontroller av heiser fra eksterne heiskontrollører og det er så langt ingen indikasjon på svikt i disse rutinene.  

Etter hendelsen har et eksternt heisfirma kontrollert de andre heisene på sykehuset og har bekreftet at disse er godkjent for videre bruk.

Sist endret: 10.01.2022