Hjelpetelefoner i julen

Se oversikt over lokale og nasjonale hjelpetelefoner du kan ringe hvis du trenger noen å snakke med. Flere helsestasjoner er også åpne i julen.

Barnevernets vakttelefon

Telefon: 40 00 09 47
Er du bekymretfor et barn?

Nasjonale hjelpetelefoner

Er du utsatt for vold og trenger hjelp?

Sist endret: 22.12.2021