Godt i rute med vaksinering i kommunen

Vi har kapasitet til å vaksinere alle over 65 år og alle med høy risiko for alvorlig sykdom før jul. Innen midten av januar vil alle over 45 år ha fått tilbud om oppfriskningsdose.

Regjeringen sa på sin pressekonferanse 13. desember at de har som mål at alle over 45 år skal få tilbud om oppfriskingsdose innen uke 2, altså i midten av januar. Nordre Follo kommune er godt i rute for å oppfylle dette.

Regjeringen har følgende prioriteringsgrupper for oppfriskningsdose:

• personer 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere

• personer 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19 (tidligere kalt gruppe 4B)

• ansatte i helse- og omsorgstjenesten

I Nordre Follo kommune har vi kapasitet til å vaksinere alle over 65 år og alle i gruppe 4B før jul og disse har fått tilbud om å bestille time. Vi får også vaksinert de aller fleste helsepersonell innen jul.

Hvis du er i disse gruppene og ikke har fått tilbud om å bestille time, så gå inn på vår nettside og bestill tid. 

Det er viktig å presisere at alle nå skal få vaksine på kommunens vaksinesenter i underetasjen på Ski storsenter, selv om de fikk dose 1 og 2 hos fastlegen. Bestill tid gjennom vår nettside.

Må gå 4,5 måneder før oppfriskningsdosen

Intervallet mellom andre dose og oppfriskningsdosen endres nå til 4,5 måneder for personer over 45 år, voksne med høy risiko for alvorlig sykdom som følge av covid-19 og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Vi har begynt å sende ut sms med tilbud om tid til alle over 60 år, som er registrert i helseboka.

Alle over 45 år vil ha fått time til vaksine innen midten av januar, gitt at det har gått 4,5 måneder siden de fikk dose 2. Vi begynner med de eldste og går nedover i alder. Alle som er registrert i helseboka vil få tilsendt sms med tilbud om å bestille tid. Hvis du ikke er registrert i helseboka må du gjøre det her. 

Du har selv ansvaret for at det har 4,5 måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. Vi må dessverre avvise deg hvis det ikke har gått nok tid.  

Vi vil også gi et tilbud til ansatte i barnehager og skoler innen nyttår.

Les mer om vaksinasjon

 

 

Sist endret: 14.12.2021