Kommunestyret skal vedta økonomi- og handlingsplan

Onsdag 15. desember kl. 9.00 er det møte i kommunestyret. De skal behandle kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan og budsjett for 2022.

29. oktober la kommunedirektøren fram sitt forslag til økonomi- og handlingsplan (ØHP) 2022-2025 og budsjett for 2022.

Les kommunedirektørens forslag til ØHP

Planen har så vært til politisk behandling i råd og utvalg og formannskapet og onsdag skal kommunestyret fatte endelig vedtak.

Møtet starter kl. 9 og kan følges direkte på vår nettside.

Som en del av den politiske behandlingen har folkevalgte sendt inn spørsmål til administrasjonen.

Alle spørsmål og svar er publisert og kan leses her

 

Sakspapirer til møtet i kommunestyret finner du i politisk møtekalender

 

 

Sist endret: 13.12.2021