Mastemyr - ett av flere alternativer til Oslo nye fengsel

Statsbygg vurderer på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet alternative tomter for nytt Oslo fengsel. En av disse er på Mastemyr i Nordre Follo kommune.

Statsbygg søkte etter tomter sommeren 2021 og fikk inn 50 tomteforslag fra kommuner og private. Disse, og tomter fra tidligere tomtesøk, er vurdert etter egnethet, risiko og kostnad.

Særlig har avstand og kjøretid til Oslo sentrum vært avgjørende for rangeringen av tomtene fordi det er mye transport av innsatte til og fra Oslo fengsel.

Etter en samlet evaluering har Statsbygg nå vurdert fem tomter og Bredtveit som mulige alternativer. Nytt fengsel skal erstatte dagens fengsel på Grønland og sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo.  

Tomtene som vurderes er i ikke-rangert rekkefølge:

Haugenstua, Oslo (Gnr/bnr: 104/3)

Mastemyr, Nordre Follo (Gnr/bnr 239/141)

Heggedal, Asker (Gnr/bnr 70/35)

Solvang, Lier (Gnr/bnr 161/26)

Kroksrud, Ullensaker (Gnr/bnr 27/3)

Bredtveit, Oslo (Gnr/bnr 91/1)


Foreløpig bare ett av flere alternativer

-Nordre Follo kommune er i utgangspunktet positive til etablering av et fengsel i vår kommune. Før vi som planmyndighet kan ta stilling til om vi ønsker det, vil vi gjennomføre medvirkningsprosesser med de nærmeste beboergruppen, så alle får sagt sin mening og får svar på spørsmål. Vi må også ha tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell fengselsetablering i vår kommune, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

- Nå er vi foreløpig en av til sammen seks alternativer, så det er med andre ord en lang prosess mot at dette skal bli en realitet, legger han til.

Tomten det er snakk om er Trollåsveien 8 på Mastemyr. Dette konkrete alternativet har først og fremst kommet som et initiativ Statsbygg har tatt overfor grunneier av den aktuelle eiendommen.

Attraktiv kommune også for nasjonale institusjoner

Ordfører Hanne Opdan er ikke overrasket over at Nordre Follo kommune er ett av alternativene Statsbygg har landet på.

- Vi er en attraktiv kommune for mange, både for å bo og å etablere næring – og det er naturlig at det er ønskelig å legge nasjonale institusjoner hit. 

- Før det blir en realitet er det mange ting som skal på plass. Det skal grundig undersøkes og politisk behandles. Og foreløpig er det flere andre kommuner som står i samme situasjon som oss, sier ordfører Hanne Opdan.

Statsbyggs anbefalinger vil bli gitt til departementet før jul. Det forventes at det tas en beslutning om lokalisering i 2022.  

Sist endret: 10.12.2021