Møte i kommunestyret onsdag 8. desember

Størrelse, organisering og økonomi i kommunale barnehager, temaplan for skjøtsel av uteområder og felles kvalitet på renhold i kommunale formålsbygg er blant sakene politikerne skal behandle.

Møtet blir holdt digitalt, og begynner klokken 15.00.

Komplett saksliste og sakspapirer finner du i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommune-TV her på kommunens nettside.

Sist endret: 08.12.2021