Noe reduserte tjenester grunnet høyt sykefravær

Som andre kommuner i landet påvirkes også Nordre Follo kommune av høyt sykefravær grunnet Covid-19 og at man skal holde seg hjemme ved sykdom og nyoppståtte luftsveissymptomer.

  – Sykefravær og konsekvenser av smittevernråd og regler gjenspeiles i alle virksomheter. Dette er noe vi var forberedt på og må forvente å måtte håndtere hele vinterhalvåret, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Enkelte virksomheter har utfordringer med å ha bemanning nok til å drifte enkelte tjenester. Dette har så langt rammet barnehager og skoler, hjemmetjenesten og tjenester ved helsestasjonen.

– Vi skal sikre forsvarlighet i våre tjenester, og med den situasjonen vi står i nå – i likhet med mange kommuner i hele landet, der det ikke er mulig å oppdrive vikarer, er vi i kortere perioder nødt til å redusere tilbudet for noen tjenester, sier Henriksen.

Han understreker at det er tjenester som kan reduseres uten at det går ut over liv og helse.

– I dag har for eksempel en av våre skolefritidsordninger (SFO) måttet be foreldre som har anledning til å hente barna sine, på grunn av bemanningsutfordringer pga. sykdom, sier Henriksen. Han legger ikke skjul på at dette er noe vi trolig må vente mer av fremover.

– Ingen vet helt hvordan denne vinteren blir, men vi er forberedt på at den vil bli preget av høyt sykefravær, sier han.

– Likevel, i den situasjonen vi står i nå, med økende smittetrykk, usikkerhet knyttet til Omikron-viruset og at man skal holde seg hjemme med nyoppståtte luftsveissymptomer, vil det fortsatt være vanskelig å skaffe tilstrekkelig vikarer, sier Henriksen. 

– Alle koronarelaterte utgifter dekkes, så det at vi reduserer i noen tjenester er for å sikre forsvarlighet. Ingen tjenester tas ned for å spare penger, understreker Øyvind Henriksen.  

Sist endret: 06.12.2021