Nye avgifter for parkering fra 1. januar 2022

Kommunestyret vedtok 3. november nye avgifter for parkering på kommunalt eide offentlige parkeringsplasser. El- og hydrogendrevne kjøretøy må fra 1. januar 2022 må betale samme avgift for parkering som fossile kjøretøy. Det samme gjelder MC.

På parkeringsplasser innenfor kjernen av Ski og Kolbotn følges gjelder følgende priser:

  • Kr 30,- per time, kl. 08 – 20 hverdager, kl. 08 – 20 lørdager, søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.
  • Begrenset tid; maks ett døgn      

På parkeringsplasser utenfor bykjerne gjelder følgende priser:

  • Kr 10,- per time, kl. 08 – 16 hverdager unntatt offentlige høytidsdager.
  • Begrenset tid; maks ett døgn

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy og MC

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy betaler full parkeringsavgift på lik linje med fossildrevne biler. MC-er betaler parkeringsavgift. Elbiler har tidligere betalt halv parkeringsavgift og MC har tidligere parkert gratis.

Døgnkort og månedskort for parkering opphører

Tilbud om kjøp av døgnkort og månedskort for betaling for parkering på offentlige kommunale parkeringsplasser opphører.

Les vedtaket fra kommunestyret:

Innføring av avgiftsparkering ved kommunalt eide parkeringsplasser

 

Sist endret: 25.10.2022