Signerte kontrakt for ny Sofiemyr skole

Den nye skolen skal erstatte dagens Sofiemyr skole og skal ligge vis-a-vis bryterhuset i idrettsparken på Sofiemyr. Skolen skal prosjekteres som en 4-parallell barneskole, med rundt 785 elever og ca. 90-100 ansatte.

Passivhusstandard

Sofiemyr skole skal ha passivhusstandard. Målet er å benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget, og oppnå minst 35 prosent klimagassreduksjon sammenliknet med et TEK 17-bygg. Verdien på kontrakten er anslått til om lag 210 millioner kroner, ekskl. mva.

En moderne skole 

- Vi er veldig glad for at det er inngått kontrakt, og for at arbeidene med den nye skolen kan starte, sier ordfører Hanne Opdan. Hun er spesielt glad for at skolen skal bygges med passivhusstandard og at elever og ansatte nå får et bygg av god kvalitet.

-  Dette blir en moderne skole midt i Sofiemyr-området, en skole både store og små vil få mye glede av. Det legges vekt på sambruk, noe som er viktig for oss i alle  nye bygg, sier Opdan.  

Bred erfaring med skolebygg

Betonmast Østfold har bred erfaring og kompetanse med tilsvarende skolebygg både i Østfold og i Follo.

- For oss er dette et interessant prosjekt hvor vi får brukt vår kompetanse og erfaring. Vi ser frem til å realisere et prosjekt som vil bidra til en bedre skole og fritid for både elever og ansatte i Nordre Follo kommune, sier daglig leder Lars Prangerød i Betonmast Østfold.

Byggestart høsten 2022

Kontrakten er planlagt gjennomført som en samspillsentreprise i fase 1 med videreføring av samspill til fase 2. Det er likevel åpning for å gå videre til fase 2 med en totalentreprise. Byggestart er estimert til høsten 2022, med ferdigstillelse januar 2024.   

Kontaktperson

Prosjektleder i Nordre Follo kommune: Inger Lise Løvaas Løken, telefon 91 19 52 66.         

Sist endret: 08.11.2022