Tid for å måle radon

Sesongen for å måle radon er fra 15. oktober til 15. april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden.

Alle bør måle radon

Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på er å måle. Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte, er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle.  

Økt risiko for lungekreft

Radon er en gass som dannes i berggrunnen. Den siver inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter. Når du puster inn luft som inneholder radon, avgir dette stråling til lungene. Radon kan forårsake lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Så lavt som mulig

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig. Du bør gjøre tiltak når nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3. Om radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, finnes det gode og effektive tiltak.  

Slik måler du radon:

  • Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv. Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma.
  • Ta kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Bransjeforeningen Norsk Radonforening har en oversikt over medlemmer på sine hjemmesider, men det finnes også andre firmaer. Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom (stue og soverom), for eksempel i en bokhylle og skal stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon. Mål i minst et oppholdsrom i hver etasje.
  • Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat. Fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.
  • Det er viktig at du måler radon i minst to måneder mellom 15. oktoberr og 15. april. Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået.
  • Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt. Les mer om radon på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.    

Sist endret: 06.12.2021