Varsel om usikker is på Kolbotnvannet

Den usikre isen har to årsaker i tillegg til mildvær: Nye vann- og spillvannsledninger 1-2 meter under overflaten i Veslebukta, og tapping av Kolbotnvannet i forbindelse med arbeidet med åpning av Kantorbekken.

Det har lagt seg is på Kolbotnvannet, men kommunen vil presisere at isen ikke er sikker.

Kommunen har mottatt meldinger fra bekymrede naboer om en uvanlig råk i isen som har lagt seg i Veslebukta. En råk er en kraftig sprekk i isdekket over vann. 

Årsaken til råken er nye vann- og spillvannsledninger som kan inneholde vann over frysepunktet gjennom hele vinteren. Ledningene ligger 1-2 meter under vannoverflaten. Vi antar at varmetap fra ledningene fører til bevegelse i vannet over dem, noe som i sin tur fører til at isen ikke fryser ordentlig til i området der ledningene ligger.

Her ser du markert med gult på kart hvor ledningene befinner seg:

Mulig usikker is over hele vannet

I tillegg til dette tar kommunen ned vannivået i Kolbotnvannet i forbindelse med arbeidet med åpning av Kantorbekken, noe som kan føre til at isen kan bli svekket flere steder over hele Kolbotnvannet i vinter.

All ferdsel på Kolbotnvannet og andre vann skjer på eget ansvar.

Sist endret: 13.12.2021