Vedfyring og luftkvalitet

Visste du at vedfyring påvirker luftkvaliteten? Riktig fyring gir mindre utslipp og svevestøv.
Brannforebygger Follo brannvesen

Brannforebygger Henrik Holte i Follo brannvesen har gode råd til de som fyrer i ovn. 

Forbrenning av ved gir utslipp av svevestøv og påvirker luftkvaliteten i kommunen. Vedfyring er en versting, det er faktisk den største årsaken til utslipp av helseskadelige stoffer i Nordre Follo kommune. Luftforurensning er spesielt et problem for diabetikere, astmatikere og personer med hjerte-, kar- og luftvede med astma og andre luftveissykdommer, eldre, barn og gravide.

Nå som strømprisene er uvanlig høye, fyrer vi mer enn normalt. Det kan gi større utfordringer med luftkvaliteten i kommunen. Luftkvaliteten i kommunen vil være særlig dårlig i kaldt og tørt vær med lite vind.

Følg med på luftkvaliteten der du bor

Kommunen anbefaler innbyggere som er følsomme for dårlig luftkvalitet å følge med på luftkvaliteten via nettsiden Luftkvalitet i Norge.

Her er det prognoser for luftkvaliteten i kommunen de nærmeste dagene og råd om hvordan man skal håndtere ulike nivåer av luftforurensning.

Fordi vedfyring er den største kilden til utslipp av svevestøv er luftkvaliteten ofte dårligere i tettbebyggelse der man fyrer mye. Luftkvaliteten endrer seg gjennom døgnet og ofte ser vi høyere nivåer av luftforurensning på kvelden.

En annen kilde til luftforurensning i Nordre Follo kommune er piggdekk som sliter opp partikler fra veibanen. Derfor kan luftkvaliteten også være dårlig ved større veier. Utslipp fra vedfyring er imidlertid mer omfattende enn utslipp fra veitrafikk om vinteren.

Fyr riktig og reduser utslipp av svevestøv

Ved å fyre riktig kan utslipp av svevestøv reduseres. På nettsiden til Follo brannvensen kan du  lese mer om hvordan man fyrer riktig.

Follo brannvesen

Brannforebygger Henrik Holte i Follo brannvesen anbefaler følgende ved fyring i ovn:

  • Bruk tørr ved
  • Ha riktig trekk
  • Fyr fra toppen
  • Bruk små vedkubber til opptenning
  • Ikke legg inn for mye ved av gangen
  • Bruk tennbriketter til opptenning istedenfor papir eller aviser
  • Aldri bruk brennbare væsker

På tide å bytte ut ovnen?

Å skifte ovnen til ny rentbrennende ovn er et også et tiltak som reduserer utslipp av svevestøv betydelig. Det vil også gi mer varme til boligen. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. Ovner produsert etter 1998 er derfor såkalt rentbrennende ovner.

Follo Brannvesen anslår at omtrent 60 % av ovnene i kommunen er rentbrennende. Brannforebyggerne (tidligere kalt feiere) argumenterer for viktigheten av å bytte til rentbrennende, både i et økonomisk-, helse- og miljøperspektiv.

Per i dag har ikke kommunen noen støtteordning for å skrifte til rentbrennende ovn i Nordre Follo kommune.

Sist endret: 17.12.2021