Videregående på gult nivå

Kommuneoverlegen mottok i går kveld melding om mistenkt tilfelle av omikron hos person i aldergruppen 16-19 år i kommunen. Det er derfor besluttet at videregående skoler skal driftes på gult nivå etter trafikklysmodellen fra mandag 13. desember.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

- Omikronsmitten smitter raskere enn deltavarianten og vi antar at det er flere tilfeller i denne aldersgruppa som vi ennå ikke har oversikt over. Ungdom ferdes på kryss og tvers mellom skolegrenser og kommunegrenser, og vi må forvente utbredt smitte også blant ungdom i denne gruppen fremover, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Smitte flere steder enn vi får påvist

Kommuneoverlegen gjør en fortløpende vurdering av om gult nivå også i barnehage og grunnskole er forholdsmessig.

- Vi står nå i en situasjon hvor vi med høy sannsynlighet har omikronsmitte flere steder enn det vi har påvist. Vi har ikke lenger kapasitet til å melde om utbrudd, og melder derfor nå kun utbrudd i sårbare grupper.

Kun sms til smittede under 15 år

- Smittesporerne våre konsentrerer seg nå om oppfølging av voksne smittede fordi det er de som er mest utsatt for alvorlig sykdom. Foresatte til barn under 15 år som tester positivt for Covid-19 får kun en sms fra kommunen om hva de skal gjøre, og må selv varsle egen barnehage/skole, sier kommuneoverlegen.

Vær oppmerksom på hva som gjør deg til nærkontakt

- Det er nå viktig at alle igjen er oppmerksomme på hva det vil si å være en nærkontakt. Hvis kommunen skal kunne gjenvinne oversikten må alle innbyggere begrense antall nærkontakter betydelig.

Hun oppfordrer også alle til å være oppmerksomme på symptomer, holde seg hjemme ved sykdom, og teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer.  

Les mer på FHI sine sider: Nærkontakter.  

Sist endret: 17.12.2021