Mutert UK-koronavirus oppdaget i utbrudd i  kommunen

Det er oppdaget en mutert versjon av korona-viruset i Nordre Follo kommune. Viruset har forgreninger til andre virksomheter i kommunen.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Vi tar dette svært alvorlig fordi det muterte viruset er mer smittsomt enn det opprinnelige viruset og vi opplever nå en ukontrollert spredning.

Etter råd fra FHI og øvrige helsemyndigheter har kommuneoverlegen bestemt å gjennomføre inngripende tiltak til situasjonen er avklart.

Følgende gjelder fra 22. januar kl. 13.00 til og med 27. januar. 

  • Sterk anbefaling om å ikke reise ut av kommunen.
  • Sterk anbefaling om ikke å ha besøk hjemme.

Disse virksomheter holdes stengt:  

  • Barnehager og skoler. Skolelever får hjemmeundervisning 25. - 29. januar. Skoler og barnehager forbereder seg på rødt nivå etter gjenåpning. 
  • Butikker unntatt matbutikker, apotek og bensinstasjoner.
  • Restauranter, kafeer og serveringssteder. Unntak for hjemkjøring og takeway. De som henter mat må få den levert utenfor lokalet.   
  • Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.
  • Treningssentre, all innendørs trening også for barn og unge. Utendørs trening i grupper er sterkt frarådet. 
  • Besøksstans på sykehjem og sterkt frarådet med besøk i omsorgsboliger. 

Svært alvorlig

Dette er første gang i Norge at man finner det muterte viruset i lokale utbrudd uten kjent smittevei.
-Dette tar vi svært alvorlig og vi jobber ut fra et føre var prinsipp nå. Vi tar ingen sjanser til vi har kontroll, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold. Kommunen jobber tett med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om situasjonen.

Påvist hos to smittede ved sykehjem

Kommunen fikk sent i går kveld melding om at det er påvist den engelske virusvarianten 501Y.V1 (VOC 202012/01) hos to beboere ved Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo kommune.

Prøvene ble tatt 3.1.2021 i forbindelse med et utbrudd på senteret. Begge beboere var over 90 år og er meldt døde. Utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter omfatter 22 ansatte og 12 beboere. Siste positive tilfelle ble syk 18.1.2021. Seks dødsfall er rapportert.

Utbrudd i barnehage

Barnehageutbruddet i Tussestien, hvor 5 personer er smittet, mistenkes å ha en forbindelse til utbruddet ved sykehjemmet. Basert på den mulige forbindelsen med utbruddet ved sykehjemmet vil barnehagen stenges den 22.1.2021 på grunn av uoversiktlig smittesituasjon. Alle barna og ansatte tilbys testing 22.1.2021.

Kommunen har tidligere i dag vært i møte med FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalteren og andre nærliggende kommuner.

Det muterte viruset antas å være mer smittsomt, men ikke å gi mer eller mindre sykdom.

Ved tilfeller som er smittet med den engelske varianten, er det sterkt anbefalt å benytte utvidet bruk av karantene og testing av nærkontakter ved slutten av karanteneperioden. 

Tiltak på A-hus

Ahus har innført en rekke tiltak som berører innbyggere i Nordre Follo kommune.

Se nyhet fra A-hus 

Sist endret: 04.02.2021