Regjeringen innfører strenge tiltak for ti østlandskommuner

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet å innføre svært strenge tiltak i ti kommuner fra lørdag 23. januar kl. 12.00.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 

Se regjeringen.no

Sist endret: 31.01.2021