Vedtok ikke ny lokal koronaforskrift

Nordre Follo kommune vil følge nasjonal forskrift om smitteverntiltak. Grunnskolen og barnehager fortsetter på gult nivå frem til og med 25. juni.

Gjeldende lokal forskrift utløper torsdag 10. juni kl. 24.

Formannskapet vedtok torsdag 10. juni å ikke videreføre lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. Vedtaket var enstemmig.

Det betyr at vi følger den nasjonale covid-19-forskriften.

Viderefører gult tiltaksnivå i barnehagene og skolene

Gult tiltaksnivå i barnehager og grunnskolen videreføres til og med 25. juni 2021.

Etter dette må det gjøres en ny vurdering og beslutning ut fra smittesituasjonen med tanke på videre tiltaksnivå ut over sommeren.

Nordre Follo kommune har i flere måneder hatt strenge og inngripende tiltak. Det har i hele perioden vært vurderinger mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og tiltaksnivået har vært godt avstemt med kommunens smittesituasjon.

Nasjonale tiltak

Her fnner du oversikt over hvilke regler og anbefalinger som gjelder: 

Sist endret: 20.06.2021