Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 15. mars

Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte for å drøfte lokale smitteverntiltak.

Nordre Follo kommune følger nasjonale råd og regler.
Se oversikt over nasjonalte tiltak på regjeringen.no. 

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25. september.

Her finner du regjeringens oversikt over nye råd og regler som gjelder fra kl. 16.00 lørdag 25. september: 
Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Møtet begynner kl. 18.00 og blir sendt på Kommune-TV.

Sist endret: 15.03.2021