Barn og unges kommunestyre jobber med demokrati

På møtet tirsdag 30. november vil elever fra Hellerasten skole lede en prosess for å få innspill til hvordan barn og unges medvirkning bør vær innenfor ulike områder.

FNs barnekonvensjon har siden 2003 vært gjeldende som norsk lov. Den slår fast at barn og unge har rett til å uttale seg i saker som gjelder dem. Nordre Follo kommune har dette målet i kommuneplanens samfunnsdel: «Barn og unge medvirker, sier sin mening og blir hørt».  

Demokratimelding

Kommunen laget en demokratimelding i 2020. Meldingen viser at noen er veldig gode når det gjelder medvirkning og medbestemmelse, mens andre steder får ikke barn og unge den samme muligheten. Dette ønsker Nordre Follo kommune å gjøre noe med.  

Handlingsplan

Vi skal nå lage en handlingsplan som skal handle om medvirkning, medbestemmelse og samskaping for barn og unge. Planen blir laget sammen med elever som tar demokrati valgfag på Hellerasten skole. For å få innspill til planen skal elevene ha ansvar for det meste av tirsdagens møte i Barn- og unges kommunestyre (BUK). De vil lede en en prosess der målet er å få innspill til hvordan medvirkning er og bør være innenfor følgende områder: Skole, fritid, «kommunesaker» og PPT/BUP (saker som gjelder enkeltpersoner).      

Møtet starter med ordførers spørretime. Elever fra skolene spør ordfører om ulike ting og får svar på møtet. 

Sist endret: 29.11.2021