Gode resultater for skolene i Nordre Follo

Resultatene fra de nasjonale prøvene i høst viser at elever i Nordre Follo kommune ligger enten på samme nivå eller over nivået nasjonalt og i Viken fylke.

Informasjon om nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk gjennomføres om høsten blant alle elever på 5. og 8. trinn.
På 9. trinn avholdes det nasjonale prøver i lesing og regning.

Nasjonale prøver måler grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet og for den enkelte elevs videre utvikling og læring.

Gode resultater i Nordre Follo

Resultatene i Nordre Follo kommune ligger på samme nivå eller over nivået nasjonalt og i Viken fylke.

På 5. trinn ser vi fortsatt gode resultater i lesing. I regning er det en tilbakegang sammenlignet med resultatene i fjor. I engelsk viser resultatene en fremgang.  

I likhet med i fjor, ligger resultatene for 8. trinn i lesing, regning og engelsk godt over nivået i Viken og landet ellers.

Årets 9. trinn har også resultater som er godt over snittet nasjonalt og i Viken, men vi ser en liten tilbakegang i lesing og regning sammenlignet med fjorårets tall.

Godt fornøyd med resultatene

Kommunalsjef Arnfinn Almås er godt fornøyd med resultatene i Nordre Follo.

- Det er naturlig at resultatene varierer noe, men jeg er tilfreds med at kommunen samlet sett skårer godt, sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne oss med, Viken og landet.

Almås forteller videre at kommunen vil benytte resultatene for å videreutvikle innholdet i skolen og gjøre kloke valg når det kommer til satsningsområder og kompetanseheving.

- Dette må vi gjøre sammen med elever, foresatte, ansatte og gode samarbeidspartnere.

Mer informasjon om resultatene

Du finner mer informasjon om resultatene for nasjonale prøver på udir.no: Resultat fra nasjonale prøver - statistikk og analyser.

 

 

Sist endret: 16.11.2021