Har du en god idé?

Har du en drøm om å få til noe og trenger et tilskudd for at ideen skal bli virkelighet? Da er det mulig å søke om penger i Nordre Follo kommune. Maks beløp er 5 000 kroner.

Hvordan kan du søke?

Det er ingen søknadsfrist – søknader blir behandlet fortløpende.

Hvem kan søke?

Barn og ungdom i alderen 10–20 år kan søke. Du må bo i Nordre Follo kommune. Ordningen gjelder både enkeltpersoner og grupper.    

Er du under 18 år?

Hvis du er under 18 år må du få hjelp av en som er eldre og vedkommende må stå som kontaktperson i søknaden.

Eksempler på aktiviteter

Det finnes mange gode, kreative ideer og visjoner for aktiviteter. Hvis du har en slik god ide kan du beskrive den og tenke gjennom hva du trenger for å få det til. Det kan for eksempel være å få bygget en lekehytte, lage en film, forestilling eller et mekke-verksted.

Prioritering av søknader

  • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
  • Aktiviteten/ tiltaket er på barn og unges egne premisser. De har selv det fulle ansvaret.  

«Prøv selv» ordningen hører inn under tilskudd til kultur, idrett og nærmiljø, og det er Folkehelse og kultur som tar imot og svarer på søknadene. Se retningslinjene § 5 «prøv selv».       

Kommunens mål  

De kommunale tilskuddsordningene skal bidra til å nå målene i Kommuneplanen, med særlig vekt på:

  • Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune.
  • Barn og unge i Nordre Follo opplever trygghet og mestring.
  • Barn og unge i Nordre Follo har mulighet til fritid og lek og deltar i idrett, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.
  • Innbyggerne i Nordre Follo kommune har tilgang til gode møteplasser, idretts-, friluftsliv-og kulturtilbud.
  • Kommunen skal samhandle med lag og foreninger, innbyggerne, kulturlivet og næringslivet. Dette er i tråd med kommunens visjon nær og nyskapende.    

Sist endret: 09.11.2021