Informasjon om faktura for kommunale eiendomsgebyrer

Årets fjerde og siste faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes nå ut, og har betalingsfrist 20. desember. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

Min side finner du her. (Krever innlogging via ID-porten.)

De kommunale eiendomsgebyrene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og du har rent vann. 

Kommunen sender ut faktura for vann, avløp, renovasjon, feiing og slam fire ganger hvert år. Faktura sendes til registrert hjemmelshaver av eiendommen.

Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Nytt på denne fakturaen

Regningen som blir sendt ut nå inneholder kontrollgebyr for 2021 for de eiendommene som er tilknyttet et renseanlegg, fett- eller oljeutskiller. Dette gebyret har sin bakgrunn i forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensingsregelverket.
Forskriften ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020.

Ofte stilte spørsmål, priser og gebyrer

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Her ser du oversikt over priser og gebyrer for vann og avløp.

Her ser du oversikt over priser og gebyrer for renovasjon, feiing og slam.

Hvis du har fått en regning på vann- og avløpsabonnement med et beløp du mener ikke kan stemme, sjekk dine eiendomsopplysninger og kontakt oss via denne siden.

Kontaktinformasjon

Via Min side kan du sende spørsmål direkte til virksomhetene som er ansvarlig for de ulike eiendomsgebyrene.

Har du spørsmål om faktura for kommunale eiendomsgebyrer du ikke finner svar på her på vår nettside eller via Min side, kontakt oss på e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Sist endret: 02.12.2021