Informasjon om gravearbeider i Ski sentrum

Follo Fjernvarme AS skal legge fjernvarme til Nordre Follo rådhus og Kirkeveien 1. Gravearbeidene starter i uke 45.

Anleggsområdet blir Torgveien, Idrettsveien, nedre torg og øvre torg i Ski sentrum.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt ca. 31. mars 2022.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Follo Fjernvarme AS v/ Tom Aamodt, mobil 90 05 12 77.

Se Follo Fjernvarmes nettsider.

Sist endret: 12.11.2021