Kjenner du en lokal ildsjel som fortjener å bli hedret for innsatsen?

Nordre Follo kommune ønsker å sette pris på de frivillige som gjør en stor og viktig innsats for innbyggerne.

Hvert år i desember oppfordres innbyggerne til å nominere noen de vet som har gjort det lille (eller store) ekstra.

Å gi en ekstra oppmerksomhet til en ildsjel viser også resten av innbyggerne hvor mye innsats og fine ting de frivillige gjør for vår kommune.

Mange bidrar hver dag

Mange foreldre bruker store deler av fritiden sin på ungdom og idrett- og kultur. Ungdom hjelper andre unge, innvandrere og eldre. Seniorer som er morgenfugler, sørger for at barna våre har en tryggere skolevei. Voksne nattravner passer på ungdommen på nattestid. På frivilligsentralene finner du flere frivillige som hjelper til på språkkafé, strikkeklubber, syhjørnet osv.

Hvem kan bli nominert?

Kandidatene blir valgt ut av en komité, og det er også noen regler.

  • De kan ikke ha fått prisen tidligere år.
  • Innsatsen må være basert på frivillig arbeid.
  • De kan ikke være ansatt i Nordre Follo kommune.

Det er ordføreren som møter ildsjelen, og deler ut blomst og diplom. Det trenger ikke kun være en person, det kan også være flere som får samme pris.

Vet du om en lokal ildsjel som fortjener en oppmerksomhet?

Vi ønsker kandidater i alle aldre, og fra alle steder i kommunen.

Send oss ett eller flere forslag på e-post til: innbyggertorg@nordrefollo.kommune.no.

Vi trenger ildsjelens navn og noen setninger om hvorfor akkurat den personen bør få en oppmerksomhet.

Sist endret: 24.11.2021