Ønsker du å stille ut i galleriet i Kolben?

Kolben galleri ligger i tilknytning til biblioteket og drives i samarbeid med lag og foreninger. Galleriet er ledig for separatutstillinger 18. juni - 20. august 2022. Søknadsfrist er 1. mars.

Utstillere som søker og blir antatt, får disponere galleriet gratis, men må ta et helhetlig og selvstendig ansvar for alt det praktiske rundt utstillingen. Det er laget egne brukerregler for å disponere galleriet, som utstiller forplikter seg til å følge. Den som søker om å stille ut bør bo i Nordre Follo eller ha tilknytning til kommunen.

Om søknaden

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av utstillingen med tematikk og uttrykksform. Beskriv gjerne hvilke utstillinger som er holdt andre steder, og legg ved CV og evt. adresse til egen hjemmeside.

Søknad om utstilling sendes til
Nordre Follo bibliotek, avdeling Kolben 

Kontakt biblioteket for utfyllende informasjon.  
Unni Øien-Andersen,
Telefon 66 81 50 61

Sist endret: 29.11.2021