Politikere spør og får svar om økonomi- og handlingsplan

Som en del av den politiske behandlingen av økonomi- og handlingsplan, har folkevalgte mulighet til å sende inn spørsmål til administrasjonen. De publiseres på nett.

29. oktober la kommunedirektøren fram sitt forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025. Planen gikk så til politisk behandling som ender med at kommunestyret vedtar endelig økonomi- og handlingsplan 15. desember.

Som en del av den politiske behandlingen har de folkevalgte mulighet til å sende inn spørsmål til administrasjonen.

11. november var fristen for å sende inn spørsmål som skal besvares før formannskapet har møte 25. november. Spørsmålene er publisert og svarene blir publisert fortløpende fram til fristen for svar som er 19. november.

Les alle spørsmål og svar her

1. desember er det ny frist for å sende inn spørsmål som skal besvares før kommunestyret har sitt møte 15. desember. Fristen for å publisere svar på disse er 8. desember.

Hele forslaget til økonomi- og handlingsplan kan du lese her

Planen skal til behandling i politisk råd og utvalg og formannskapet, før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember 2021.

Oversikt over politiske møter finner du her 

Sist endret: 15.11.2021