Råd for å begrense smitte

Koronasmitten i samfunnet øker, også i Nordre Follo. Etter anbefaling fra nasjonale myndigheter formidler kommunen flere råd for å begrense smitte. Rådene gjelder fra og med fredag 5. november.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Kommunen har hatt høye smittetall de siste to ukene, særlig blant barn og eldre. Det er stort press på fastleger, legevakt og Akershus universitetssykehus (Ahus).    

Nye tiltak for å begrense smitte

Følgende råd gjelder for innbyggere i Nordre Follo fra og med fredag 5. november: 

  • Hold deg hjemme hvis du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og ta koronatest.
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
  • Reduser antallet nærkontakter.

Vi anbefaler også de som ennå ikke er vaksinert/fullvaksinert til å benytte muligheten til drop-in i november. 

Tiltak som blir videreført

Kommunen har allerede innført bruk av munnbind for alle ansatte i pleie- og omsorgstjenestene når ansatte er i nærkontakt med pasienter og brukere.

Kommunen gjennomfører jevnlig testing på aktuelle trinn på skoler med større utbrudd.    

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Nordre Follo kommune ut fra scenario 2 jf. risikorapporten som ble publisert 3. november. Det vil si Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.

Sist endret: 17.12.2021