Regjeringen innfører nasjonale tiltak

Nye regler for testing. Vil tilby tredje dose til alle over 18 år. Gir kommunene mulighet til å ta i bruk koronasertifikat.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Stadig flere med korona ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press. Regjeringen innfører derfor noen flere nasjonale tiltak for å få ned smitten, men sier det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

Kommuneoverlegen anbefaler ikke at det innføres ytterligere tiltak i Nordre Follo kommune nå, men at vi følger nasjonale råd og regler. 

Test av uvaksinerte nærkontakter 

Uvaksinerte personer over 18 år, som bor sammen med en som er smittet av korona, har nå plikt til å teste seg. Denne plikten vil gjelde fra 17. november.

Uvaksinerte må teste seg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 dager. PCR-test tas på teststasjonen på Langhus. Testplikten gjelder helt til det har gått 7 dager etter siste gang de hadde nærkontakt. Dette er ikke bare en anbefaling, men en plikt.

Hvis du er vaksinert og bor sammen med en som er smittet, anbefales det to tester (selvtest eller PCR-test) i løpet av sju dager.

Det anbefales også at alle under 18 år som bor med en som er smittet, følger det samme testregime som for uvaksinerte.

Hvis du bor med en som er smittet, bør du være hjemme til du har fått negativt svar på den første testen

Les mer på regjeringens nettside. 

Test av uvaksinert helsepersonell

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet om uvaksinert helsepersonell og faren for at de kan smitte sårbare pasienter. 

Fra 25. november innfører regjeringen en faglig retningslinje om at uvaksinert helsepersonell med pasientkontakt skal teste seg regelmessig og bruke munnbind i definerte situasjoner.

Regjeringen ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene for å fange opp og forebygge smittespredning der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort.

Mer bruk av koronasertifikat

Regjeringen vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat.

De vil legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat uten andre tiltak, og varsler derfor at de vil se nærmere på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sier statsminister Jonas Gahr Støre

Planlegger for tredje dose til voksne 

Regjeringen legger opp til at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose.

Kommunene er allerede i gang med å gi oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer over 65 år. Regjeringen planlegger for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose.

Les mer på regjeringens nettside. 

Vedtar ikke lokale tiltak i Nordre Follo

Kommuneoverlegen anbefaler ikke ytterligere lokale tiltak i Nordre Follo kommune nå. Kommunen har imidlertid de siste dagene
økt tilgjengeligheten til hurtigtester for helsepersonell. Besøksreglene på sykehjem er i tillegg justert slik at besøkende skal ha munnbind i fellesarealene.

Sist endret: 17.12.2021