Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

– Pandemien er ikke over, men den er i en ny fase. Vi må lære oss å leve med smitten. Fordi vi har vaksiner, kan vi nå tåle mer smitte i samfunnet. På den ene siden skal vi unngå overfylte sykehus og at helsevesenet blir overbelastet. På den andre siden skal folk få leve så normalt som mulig. Vi må hele tiden finne den riktige balansen i tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Nye nasjonale tiltak

Regjeringen innfører nå to nye regler:

  • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
  • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Tiltakene gjelder fra 1. desember 2021. 

Regjeringen kommer i tillegg med noen nye anbefalinger:

  • Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  • I tillegg viderefører regjeringen anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
  • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Anbefalingene gjelder fra og med 30. november 2021. 

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten

Regjeringen ber også kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten vurdere behovet for egne og strengere tiltak. 

Lett tilgjengelig vaksinetilbud

Regjeringen ber kommunene sette opp tempoet i vaksineringen.

Regjeringen har bedt kommunene om å tilby oppfriskningsdose til alle som er 45 år og eldre når de som er over 65 år har fått tilbud. Også alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten skal få tilbud om oppfriskningsdose.

Nordre Follo kommune er godt i gang med å planlegge hvordan dette skal gjennomføres. Alle over 65 år, personer med immunsvikt og helsepersonell vil ha fått tilbud om oppfriskningsdose før jul. 

Se regjeringens pressemelding «Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak», 30.11.2021

Om koronasituasjonen i Nordre Follo kommune 

Ingen flere lokale tiltak, ønsker regional samordning

Kommunens ledelse har hatt et møte i ettermiddag 30. november. Kommuneoverlegen gir ikke råd om å innføre  ytterligere tiltak lokalt i Nordre Follo enn det vi har i dag. 

Regjeringen har bedt kommuner med økende smitte om å samordne seg regionalt når de skal vurdere å innføre eventuelle  lokale tiltak. 

- Det støtter vi, og mener at Statsforvalter her har en viktig koordinerende rolle, sier ass. kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann. 

- Om vi skal innføre tiltak må det være regionale tiltak. Enda flere tiltak enn vi har i Nordre Follo nå vil ikke være nok alene fordi vi har en relativt lik smittesituasjon med innbyggere som sokner til samme lokalsykehus; Ahus, sier Biermann. 

Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan, er i kontakt med ordførerne i de øvrige Follo-kommunene, for en felles dialog med Statforvalteren. 

- Det er en krevende situasjon. Vi har brukt de verktøyene kommunen har, og etterlyser forholdsmessige regionale tiltak. Våre innbyggere reiser på kryss og tvers mellom våre kommuner og til Oslo. Tiltak må treffe alle likt og være like, så de blir enkle å forholde seg til, sier Opdan.

 

 

Sist endret: 17.12.2021