Kritikerrost film om demens

Den kulturelle spaserstokken og Kolben kino viser den kritikerroste filmen "Vær her" torsdag 4. november, kl. 13.00 og 15.30. Gratis for eldre.

Filmen Vær her av regissør Ragnhild Nøst Bergem tar for seg ulike former for demens. Vi møter de tre voksne menneskene Jan, Mimi og Sigvald og ser hvordan livene deres preges av leting etter ord, minner og gjenstander. Hverdagen er krevende både for dem selv og deres nærmeste, men omsorg, samvær og musikk kan hjelpe.

Regissøren vil være til stede

Til visningene kommer filmens regissør Ragnhild Nøst Bergem for å fortelle litt og svare på spørsmål fra publikum. Hovedmålgruppen er alle over 67 år, men filmen er også aktuell for pårørende og de som jobber med eldre.

Tidspunkt og billetter

Filmen vises i Kolben kino torsdag 4. november kl. 13.00 og 15.30. Hent gratisbilletter på Kolbens nettside.   

Samarbeidsprosjekt

Visningen er et samarbeid mellom Den kulturelle spaserstokken og Kolben kino. Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. 

Sist endret: 01.11.2021