Vestre del av Sandboveien skal få nytt navn

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at den vestre delen av Sandboveien skal få nytt veinavn. Du kan nå komme med forslag.

Det gjelder den delen av Sandboveien som ligger vest for Vilbergveien. Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva det nye navnet blir. Før det nye navnet blir bestemt ønsker vi forslag til nytt veinavn fra kommunens innbyggere og andre interesserte.

Du kan komme med forslag

Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til nytt veinavn.  

Hvis du har et forslag til nytt veinavn, kan du sende det inn her.

Du kan også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.

Fristen for å komme med innspill er 01.12.21.  

Hva er et godt veinavn?

Veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Veinavn er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye veinavn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt veinavn:  

  • Veinavnet skal ikke kunne forveksles med andre veinavn i kommunen.
  • Det bør bygge på den lokale veinavntradisjonen.
  • Det bør passe på stedet.
  • Veinavnene i området bør være varierte.
  • Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  • Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer.

Sist endret: 10.11.2021