Vintervedlikeholdet av kommunale veier i Nordre Follo

Når det har falt fem centimeter snø, rykker kommunens brøytemannskaper ut. De brøyter 24 såkalte roder som hver tar 6-8 timer å bli ferdig med.

Dette er kriteriene kommunens mannskaper brøyter etter:

Brøyting:

 • Bussruter og bratte bakker brøytes umiddelbart ved snøfall.
 • Samleveier, atkomstveier, gang- og sykkelveier, fortau: 5 cm. 
 • Hovedferdselsårer brøytes først. 
 • Bussveier og bratte bakker skal være ferdig brøytet 4 timer etter uttak. 
 • Resterende veinett skal være ferdig brøytet 8 timer etter uttak.
 • Grus/sand benyttes ved glatte veier. 
 • Ved forhold som rim, ishinne og våt is kan noe salt benyttes på bussruter og i glatte bakker.
 • Saltbruken skal være restriktiv.  

Strøing:

 • Veiene strøs i samme rekkefølge og tidsfrister som for brøyting.  
 • Ved fare for glatte forhold rykker vaktmannskaper ut og strør preventivt på bussruter og bratte bakker. 
 • Det gjennomføres daglig kommunikasjon mellom vaktmannskaper og leder for å avklare eventuelt strøing/brøyting på natten.    

Når blir det brøytet hos meg?

Har det falt fem centimeter snø eller mer, kan du gå ut fra at brøytemannskapene er ute og jobber på veiene. Det kan imidlertid ta noe tid før det blir brøytet hos akkurat deg.

Mannskapene har 24 brøyteroder som de bruker 6-8 timer på når de brøyter, og 4-5 timer på når de strør. De må begynne et sted når de kjører inn i et område. Folk som bor på slutten av rodene kan oppleve at det tar noe mer tid enn de ønsker fra snøfall til det blir brøytet.  

Meld fra om manglende brøyting og strøing

Vi ber om at dere melder inn manglende brøyting og strøing via feilmeldingstjenesten vår her på kommunens nettside:

Meld fra om manglende brøyting eller strøing

Vaktnummer for brøyting og strøing av kommunale veier:

Vakt 1: 90 82 73 20 
Vakt 2: 90 98 17 64 
Vakt 3: 92 01 05 79  

Fylkesveier er fylkeskommunens ansvar

I tillegg til de kommunale veiene er det også mange fylkesveier i Nordre Follo. Vintervedlikeholdet av de fylkeskommunale veiene har Viken fylkeskommune ansvaret for. Meld fra om manglende brøyting eller strøing på fylkesvei til Vegtrafikksentralen på tlf 175.

Sist endret: 17.01.2022