Tiltak for å hindre smitte

Det er økende koronasmitte i samfunnet, også i Nordre Follo. Kommunen innfører derfor enkelte smitteverntiltak.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Kommuneoverlegen la i dag fram ukens risikorapport og vurderer smittesituasjonen i Nordre Follo kommune ut fra scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.

I henhold til Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av Ccovid-19 utbrudd i kommunen innfører Nordre Follo kommune derfor følgende tiltak:

  • Forsterke kommunikasjon om grunnleggende smitteverntiltak til innbyggere og kommunens ansatte.
  • Kommunisere viktighet av vaksinasjon og at risiko for uvaksinerte voksne og eldre er økende.
  • Innføre bruk av munnbind for alle ansatte i pleie- og omsorgstjenestene når ansatte er i nærkontakt med pasienter og brukere.
  • Gjennomføre jevnlig testing på aktuelle trinn på skoler med større utbrudd.    

Se kommuneoverlegens risikorapport

Sist endret: 17.12.2021