Hva kan vi gjøre for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?

Nordre Follo kommune inviterer alle som jobber med barn og unge, lokal frivillighet og beslutningstakere til ALLEMED-dugnad 1. november.

Målet er å skape gode diskusjoner og få frem konkrete ideer til hvordan vi sammen skal sørge for at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

Nasjonal dugnad 

ALLEMED er et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. 

Vi inviterer alle som jobber i «førstelinjetjenesten» – som møter barn, unge og familier – sammen med lokal frivillighet og beslutningstakere. Vi ønsker oss en målrettet diskusjon om barns rett til fritid og barrierer for deltakelse i organisert fritidsaktivitet.

Når: Mandag 1. november kl. 18–21
Hvor: Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34

Vi håper på engasjement og konkrete ideer

Resultatene, i form av konkrete ideer og engasjement, «eies» av kommunen, som har ansvar for å forvalte og realisere ideene.

I 2020 kom vi frem til flere tiltak som kommunen har jobbet videre med:

  • kartlegge og samle alle fritidsaktiviteter i kommunen
  • økonomisk tilskuddsordning for sårbare grupper
  • aktivitetsapp med betalingsløsning til barn og unge
  • arrangere en årlig møteplass som Alle med-dugnaden
  • identifisere barn og unge som faller utenfor organiserte fritidsaktiviteter

Meld deg på innen fredag 29. oktober

Vi ønsker bred deltakelse og har kapasitet til å samle 100 personer på Langhuset. 

Send påmelding på e-post til:

Christopher Knudsen

Sist endret: 20.10.2021