Meld deg på gratis SMS-varsling om sprengning

Torsdag 28. oktober begynner sprengningsarbeidet for ny spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia. Naboer kan melde seg på gratis SMS-varsel og få beskjed før  sprengning.

 

Å vite når sprengninger skal skje oppfattes beroligende for mange. Da får man tid til å forberede seg. Nordre Follo kommune har opprettet en egen varslingstjeneste for prosjektet spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia på Nabovarsling.no. Her kan alle som ønsker motta SMS-varsel før sprengning utføres. Denne tjenesten er gratis å abonnere på for deg.

Direkteadresse til SMS-varsling for prosjektet: https://nabovarsling.no/VA-Kongslia-Vevelstad  

Benytt påmeldingsskjema på siden i lenken over for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel cirka 15-45 minutter før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Ved å melde seg på SMS-varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel.  

Første salve i dette prosjektet er planlagt 28. oktober ved tunnelpåhugget, Kongslia.

Kommunen skal etablere en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hoved-spillvannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia.

Les mer om prosjektet ny spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia.

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med prosjekttelefonen hos Leif Grimsrud AS på telefon 91 76 95 79 eller e-post larsmarius@leifgrimsrud.no.

Sist endret: 28.10.2021