Nye kompensasjonspenger til lokalt næringsliv

Lokalt næringsliv har fått i overkant av åtte millioner kroner gjennom den siste kommunale kompensasjonsordningen.

Inneværende år har korona-rammede bedrifter med virksomhet i Nordre Follo blitt tildelt til sammen nesten 27,4 millioner kompensasjonskroner.      

Målet med kompensasjonsordningen er å hjelpe bedrifter som har hatt tap og kostnader knyttet til smittevernstiltakene i kommunen. Den siste tildelingen er den tredje i rekken i år, og skal kompensere for kostnader til utviklings- og omstillingstiltak bedriftene setter i gang på bakgrunn av pandemien.  

Støtte for å utvikle bedriften

– Denne gangen har det vært mulig å søke om støtte til planlagte, pågående eller gjennomførte utviklingstiltak, sier næringsrådgiver Elisabeth Rytterager i Nordre Follo kommune.

– For mange har pandemien gjort det nødvendig å omstille bedriften for å sikre fremtidig inntjening og sysselsetting. Av søknadene ser vi særlig at mange ønsker å styrke sin digitale salgsplattform, for eksempel gjennom nettbutikk, eller å utvide til nye og fremtidsrettede virksomhetsområder. Slike tiltak medfører ofte betydelige kostnader, forteller Rytterager.    

Slik ble fordelingen

Kommunen mottok 65 søknader innen søknadsfristen 5. oktober, hvorav to ble trukket. Av de 63 vurderte søknadene, får 58 bedrifter tilskudd fra ordningen, mens fem søknader ikke oppfylte kriteriene. Utbetalingene er fra 15 000 til 300 000 kroner per bedrift. Kommunen har prioritert virksomheter som faller helt eller delvis utenfor den statlige kompensasjonsordningen og bedrifter innenfor bransjene overnatting, servering, sport/fritid, detaljhandel og reisebyrå/reisearrangør.  Tilskuddene er fastsatt på bakgrunn av søknaden, herunder beskrivelse av tiltaket og kostnader. Kommunen har også vurdert antall ansatte og bedriftenes økonomi. Støtten blir utbetalt omgående.  

Se oversikt over tildelingene.

123 søkere har fått tilskudd i år

Nesten 27,4 millioner kroner har blitt delt ut til lokalt næringsliv gjennom kommunens kompensasjonsordning i år. Totalt 123 søkere har mottatt tilskudd, og flere bedrifter har fått støtte flere ganger. I tillegg har alle kommunens serveringssteder med skjenkebevilling blitt kompensert for omsetningsavgiften for 2020 og 2021.      

Sist endret: 27.10.2021