Ønsker du trenings- og arrangementstid?

Alle som planlegger aktiviteter i kommunens utendørsanlegg i 2022 må søke om tid. Fristen er 31. oktober.

Benytt søknadsskjemaene nedenfor.

Fast trening

Send inn søknad for all fast trening dere planlegger i løpet av 2022, både vinter- og sommertrening. Du kan søke på friidrettsanlegg, fotballbaner og andre grusbaner/anlegg.

Definer hvilket anlegg du søker og vær så presis som mulig ved behov for timer. Du kan legges ved eget skjema/oversikt som viser behov og tiden du søker. Åpningstidene er de som gjelder per i dag.

Vi tildeler ikke fast treningstid i nærmiljøanlegg.  

Fast sesongleie 

Arrangement

Send inn søknad for alle arrangementer dere planlegger i løpet av 2022. Du kan søke på friidrettsanlegg, fotballbaner og andre grusbaner/anlegg. Vi tildeler kun tid til sporadiske arrangementer i løpet av sesongen hvis det er ledig. Avlysning må skje senest tre uker før arrangementet. 

Arrangement 


Nordre Follo kommune tildeler tid etter gjeldene retningslinjer, og i samarbeid med Nordre Follo idrettsråd og aktuelle brukere av anleggene.

Retningslinjer og prinsipper for tildeling av treningstid

Sist endret: 05.10.2021