Spørreundersøkelse om hjemmesykepleie i koronatiden

Nordre Follo kommune er i gang med å evaluere håndtering av koronapandemien. I den forbindelse har vi laget spørreundersøkelser til de som mottar hjemmesykepleie og deres pårørende.
Eldre person holder en hjelpende hånd.

Resultatet skal brukes til læring og forbedring av tjenesten. 

Håper at flest mulig deltar

Denne uken leverer hjemmesykepleien ut spørreskjemaer til brukere av tjenesten. De vil også hente ferdig utfylte skjemaer. Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen og at pårørende hjelper de som ikke klarer å fylle ut skjemaet på egenhånd. På denne måten får vi et godt grunnlag til å finne forbedringspunkter så vi kan forebygge og håndtere ulike hendelser på en bedre måte.  

Ønsker du å svare digitalt?

Ønsker du heller å besvare undersøkelsen digitalt, kan du kontakte Henriette Furebotn og få tilsendt en link til undersøkelsen. Spesifiser om du ønsker link til pasient- eller pårørendeundersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.

Sist endret: 06.10.2021