Starter arbeid med Tømtebanen

I uke 40 starter forberedende arbeider på Tømtebanen. Området vil bli gjerdet inn og deler av gang- og sykkelvei blir stengt.

Det er inngått kontrakt med entreprenør for å etablere kunsgressbane på Tømtebanen og arbeidet kan starte. 

Stikker spaden i jorda om noen uker

Det tar litt tid før «spaden kan stikkes i jorda», men det blir rigget til samtidig som det jobbes med detaljprosjektering og sprenging i fjell.   

Kolbotn Idrettslag står for energiløsning

Kolbotn idrettslag (KIL) er i gang med sitt prosjekt for energiløsning parallelt. Dette skal sørge for oppvarming av banen. Kommunen samarbeider tett med KIL om prosjektet. Det skal blant annet fjernes noen trær i området for å få plass til ny bane.

Tre prosjektfaser

  • Grunnarbeid (starter uke 40, varer 6-8 uker)
  • Etablering av brønnpark og energisentral (6-8 uker)
  • Etablering av gressbanen (vær-/temperturavhengig) 

Planlagt ferdig i mai

Målet er å ha banen ferdig til mai, men det kommer an på værforholdene.  Optimale forhold for å legge kunsgress er en gjennomsnittstemperatur på over fem grader i flere dager.    

Mer informasjon 

Tømtebanen - kunstgress

 

Sist endret: 04.10.2021