Velkommen til dialogforum 8. november

Nordre Follo kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser og inviterer derfor til dialogforum.

Å leve med en funksjonsnedsettelse eller å være pårørende til en person med funksjonsnedsettelse kan være krevende. Vi vet at dere ikke alltid føler at vi møter dere slik dere ønsker, eller møter deres barns og deres behov på en god måte. Dette ønsker vi å bli bedre på.

Vi inviterer derfor pårørende og verger til voksne og barn med funksjonsnedsettelser til et dialogforum. 

Vi ønsker å ha en dialog rundt overordnede temaer som dere har behov for at vi blir bedre på. Dette kan være temaer som informasjon, kommunikasjon, tillit og brukermedvirkning.

Tid og sted

Tid: Mandag 8. november kl. 17.00-19.00
Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34.

Påmelding

Du kan melde deg på dialogforumet her: Påmelding

Merk at det er begrenset antall plasser. 

Program

  • Velkommen
  • Hvorfor dialogforum? V/ Øyvind Henriksen, kommunedirektør og Marit Kronborg, kommunalsjef helse og mestring.
  • Økonomi og handlingsplan 2022-2025 v/ Øyvind Henriksen og Marit Kronborg.
  • Dagens tema: Hvordan kan vi sikre en bedre koordinering og samhandling? Hva er viktig?
    Innledning til tema: Knut Faanes og Bjarne Kjeldsen deler sine erfaringer
  • Gruppesamtale: Hvordan sikrer vi helhetlig og god koordinering for alle? Hvordan fungerer koordineringen i dag? Hva er bra, og hva mangler? Hva må til for få til en bedre koordinering og hva er aller viktigst? Konkrete innspill.
  • Avslutning og veien videre

Sist endret: 29.10.2021