44 prosent har forhåndsstemt i Nordre Follo kommune

Forhåndsstemmingen er over. 18 539 av totalt 42 175 stemmeberettigede har avgitt forhåndsstemmer til  stortingsvalget og sametingsvalget 2021.

Ved valget i 2017 endte antall forhåndsstemmer på 5 426 i Oppegård og 4 830 i Ski.

Valgdagene er søndag 12. og mandag 13. september

På valgdagene må du stemme i Nordre Follo kommune, men du kan stemme til både stortingsvalget og sametingsvalget i hvilken krets du vil. 

Åpningstidene på valgdagene er

  • søndag 12. september kl. 12.00–20.00
  • mandag 13. september kl. 10.00–21.00

Utnytt hele åpningstiden også på valgdagene

Hvis du har mulighet til å komme tidlig eller sent er det fint, for å unngå at for mange samler seg i lokalet. Da blir det enklere å opprettholde et godt smittevern.

Ikke møt opp i stemmelokalene hvis du har symptomer eller er syk

Velgere som har symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke møte i valglokalene, men må vente til de er symptomfrie. Det er ikke nok at du har en negativ test. Så lenge du har symptomer, skal du holde deg hjemme. Dette gjelder også de som er vaksinert.

Velgere som har symptomer eller er i isolasjon, kan søke om å avgi stemme på alternativt sted

Fristen for å søke er mandag 13. september kl. 10.00. Ta kontakt på politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no eller på telefon 45 27 90 71.

Les mer om valget på nettsidene våre:
Valget 2021

Sist endret: 10.09.2021