Informasjon fra Bane NOR om arbeider ved Solbråtan stasjon

Østfoldbanen får nytt digitalt signalsystem i 2023. Bane NOR og entreprenør RIAS skal derfor gjøre anleggsarbeid ved Solbråtan stasjon 25.-26. september.

Det blir arbeidet fra kl. 01.00 til kl. 13.00 den 25.09, og fra kl. 22.00 til 11.00 den 25.09 - 26.09. I den forbindelse vil det bli fraktet materiell og overskuddsmasser av og på sporet mellom Myrvoll og Greverud stasjoner. De nærmeste naboene kan oppleve økt trafikk av anleggsmaskiner. Bane NOR beklager ulempene dette kan føre med seg. 

Les mer på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 20.09.2021