God valgdeltakelse i Nordre Follo

Leder av valgstyret, ordfører Hanne Opdan er godt fornøyd med valgdeltakelsen, som endte på 81,7.

- På vegne av valgstyret og samevalgstyret takker jeg alle innbyggerne for å ha stemt. Demokratiet vårt er basert på at folk engasjerer seg og bruker stemmeretten. Jeg er også godt fornøyd med at så mange fulgte oppfordringen om å forhåndsstemme i år, slik at vi kunne gjennomføre valget på en smittevernvennlig måte, sier Opdan.    

- Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å gjennomføre valget: Ansatte og frivillige som blant annet har gjort forberedelser, tatt imot og veiledet velgere, tatt imot stemmer i valglokalene og de som har bidratt i opptellingen av stemmesedler.

Sist endret: 14.09.2021