Kommunen spyler vannledningsnettet

Vi spyler vannrørene med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet, og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet.

Spylingen skjer i løpet av høsten hvert år. I år begynner vi spylingen av vannledningsnettet på Langhus i uke 39. De neste par ukene spyler vi i Ski, Siggerud, Kråkstad og Skotbu. Deretter spyler vi vannledningsnettet i de delene av kommunen som var gamle Oppegård kommune. Vi vil gi nærmere informasjon senere om hvilke områder der som blir spylt når.

Når vannrørene blir spylt i ditt område, kan du merke partikler i vannet, brunt vann, luft i vannrørene eller at vannet har en litt annen smak enn vanlig. Vi anbefaler deg da å la vannet renne til det er klart igjen. Vannet er i disse tilfellene fortsatt trygt å drikke.

Har du registrert deg på servicevarsling.no, vil du motta SMS fra kommunen om spylingen før vi begynner på jobben i ditt område. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i fremdriftsplanen.

Les mer om drikkevann i Nordre Follo kommune.

Sørg for at du får varsel på SMS

Kommunen benytter telefonvarsling til innbyggerne når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. 

Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger: servicevarsling.no.

Sist endret: 27.09.2021