Melder kun om utbrudd på våre nettsider

Vi melder nå kun om utbrudd i kommunale institusjoner som har mer enn tre smittetilfeller eksternt. Virksomheter som er berørt har direkte kontakt med smittesporingsteamet.  

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Du kan følge nytt om korona på denne siden på våre nettsider: 

Koronaviruset (Nytt fra Nordre Follo)

Viser til kommuneoverlegens budskap på pressekonferansen 7. september:

 «Pandemien er nå i en ny fase og vi må endre vårt syn på Covid-19. Vi må i større grad akseptere og leve med smitte i samfunnet. Vi klarer ikke å utrydde viruset, det vil være i samfunnet i lang tid. De som ikke er vaksinert må regne med å bli smittet på et eller annet tidspunkt.

Når de risikoutsatte gruppene er vaksinert, er ikke smittetallet lenger styrende. Det avgjørende er hvor mange som blir alvorlig syke og lagt inn på sykehus.»

Les sak fra pressekonferansen.

Kan oppleve forsinkelser

På grunn av stort press på smittesporing og kommuneoverlegefunksjonen, kan det oppleves noe forsinkelse i rapporteringen eksternt på kommunens nettsider. Håndtering av utbruddet og direkte dialog med og informasjon til berørte prioriteres. 

Sist endret: 17.12.2021