Nordre Follo kommune starter arbeidet med en ny samlet arealplan for kommunen

Du kan gi innspill til planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel frem til 1. november.

Den nye arealdelen vil bygge på FNs bærekraftsmål og de føringene kommunestyret har gitt i kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i desember 2019.

Vi håper på engasjement og gode diskusjoner om hvordan vi skal utvikle kommunen vår.

Første anledning til å engasjere seg er nå under høringen av planprogrammet. Planprogrammet er en plan for planarbeidet.

Formannskapet har satt en frist for høringsinnspill til 1. november 2021.

Dette er også fristen dersom du ønsker å komme med forslag til endret arealbruk eller nye utbyggingsområder.  

Planprogrammet og skjema for arealinnspill finner du her.

Medvirkning i høringsperioden for planprogrammet

Digitalt informasjonsmøte

Det blir holdt et digitalt informasjonsmøte 15. september 2021 kl. 18.00. 

Klikk her for å delta

Det blir gjort opptak av møtet slik at du også kan se det i etterkant.  

Åpent plankontor

  • 22. september kl 17.00 til 19.00 på Nordre Follo rådhus i Ski
  • 23. september kl 17.00 til 19.00 på Kolben i Kolbotn

Her kan du få mer detaljert informasjon om rammene for planarbeidet. For at vi skal ha kapasitet til å svare de som kommer, ber vi om at du bestiller time på e-post til anne.holten@nordrefollo.kommune.no.     

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Nordre Follo rådhus på telefon 02178 eller fagsjef for samfunnsplanlegging, Anne Holten, mobilnr.  41 61 07 51, e-post anne.holten@nordrefollo.kommune.no.   

Sist endret: 14.09.2021